Städat bibotten – check!

Sådär, så kan jag sätta check på året första jobb i bigården. Bibotten på våra samhällen är rengjorda. Bottnen på våra kupor är gallerförsedda och fungerar som ventilation i kupan. Är den igentäppt av massa döda bin kan det bli lite fuktigt och mögligt i kupan, så det är bra att hålla den ren. På sommaren när det är mycket bin i kupan sköter bina det jobbet själva ganska bra för det mesta. När jag lyfte kuporna kunde jag känna att de är rätt tunga, så än finns det foder, men det är fortfarande ett bra tag kvar innan de kan börja hämta in foder själva.

Här har jag just lyft samhället från den gamla botten till den rena, och jag kan se att mina bin sitter på den ena sidan av samhället (ovanför nedfallet). Här har de fortfarande synligt galler på botten och bra med ventilation.
Det har börjat komma lite mögel på de döda bina och det var bra att jag tog bort dem nu.